Föreläsningar och Workshop

  • Självmdekänsla och välmående bland lag och individuella idrottare.
  • Framgång och motgång - att kunna hantera både och.
  • Hur undviker man skador genom psykologiska insatser?
  • Att hantera alla krav som ställs på dig som idrottare.
  • När ska en individuell idrottare - ett lag, vara som bäst?
  • Att vara förälder till elitsatsande barn - en föreläsning för föräldrar om den mentala pressen på deras barn och på dem som föräldrar 
  • För mer exempel eller mer information, kontakta mig gärna!

Att vara frlder till elitsatsande barn2jpg