Referenser

 Referenser finns att tillgå bland idrottare på nationell, internationell nivå samt  på junior och senior nivå.

Referenser på förbundsnivå finns också att tillgå.

lerumJPG

Friidrottsgymnasiet på Katrinelund planerar att utveckla sitt arbete kring idrottspsykologi och kommer därför under hösten och våren ta hjälp av Cristiana Wall.

Cristiana Wall kommer att hjälpa Friidrottsgymnasiet med en föreläsningsserie i ämnet idrottspsykologi under hösten 2021 och våren 2022.

– Ämnet och behovet är stort och Cris kommer i första hand fokusera på 1) Hur man hanterar förväntningar 2) Hur man avdramatiserar och normaliserar psykisk press. Vi på friidrottsgymnasiet är jätteglada och tacksamma för den kompetens Cris bidrar med, säger Kristian Pettersson, ansvarig på Friidrottsgymnasiet.